ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΓΠ)

Centre for Analysis and Planning ‒ CAP
Athens, Greece

Its main mission is foreign policy and international relations analysis, scientific research and support of the Ministry of Foreign Affairs, elaboration of studies and formulation of policy proposals on topics of special Greek interest or of broader international challenges, within the framework of Greek foreign policy strategic priorities and upon relevant instructions of the Minister of Foreign Affairs.

Contact details

Address:
1st Vas. Sofias Av., 106 71 Athens, Greece

Country:
Greece

Sub-region:
Southern Europe

Areas of focus

Geographics of focus
Athens
Operating languages
English , Greek

Organisation details

Business model
Government
Institutional affiliations
Government
Year founded
1997
Age (years)
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΓΠ)
 27
Greece average
 25
Global average
 32
Founded by
Founders: Ministry of Foreign Affairs
Founder gender: Other entities
Leadership
Leader(s) (2023): N/A
Leader gender: N/A
Leader(s) (2022): N/A
Leader gender: N/A
Leader(s) (2021): Nikos Dendias
Leader gender: Male

Social

Likes (2022)
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΓΠ)
 39,415
Greece average
 7,042
Global average
 33,127
Likes (2021)
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΓΠ)
 37,258
Followers (2024)
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΓΠ)
 179,900
Greece average
 16,774
Global average
 19,223
Followers (2022)
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΓΠ)
 166,752
Followers (2021)
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΓΠ)
 145,379
Subscribers (2023)
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΓΠ)
 1,850
Greece average
 693
Global average
 6,237
Subscribers (2022)
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΓΠ)
 1,640
Subscribers (2021)
ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΓΠ)
 1,370

Data notes

Last updated: 04/05/2023
Rating of data accuracy (find out more) : Authenticated
Data sources consulted: Organisation´s website
Have we got something wrong?: Contact us to update this record. There is more information in the database, you can download it here.