ΚΕΦίΜ – Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών

KEFIM-Center for Liberal Studies- Markos Dragoumis ‒ KEFIM
Athens, Greece

KEFiM is an independent, non for profit organization based in Athens. We aim to promote individual and economic freedom in Greece through the dissemination of liberal ideas and policy proposals

Contact details

Website:
https://www.kefim.org/en/

Address:
Maisonette 38

Country:
Greece

Sub-region:
Southern Europe

Organisation details

Business model
Non-profit
Institutional affiliations
Independent
Year founded
2012
Age (years)
ΚΕΦίΜ – Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών
 11
Greece average
 24
Global average
 31
Founded by
Founders: Markos Dragoumis
Founder gender: Both male and female co-founders
Leadership
Leader(s) (2023): Nicos Rompapas
Leader gender: Male
Leader(s) (2022): Nicos Rompapas
Leader gender: Male
Leader(s) (2021): Nicos Rompapas
Leader gender: Male
Staff size
2023
ΚΕΦίΜ – Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών
 17
Greece average
 14
Global average
 66
2021
ΚΕΦίΜ – Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών
 31
% Female staff
2023
ΚΕΦίΜ – Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών
 24%
Greece average
 56%
Global average
 50%
2021
ΚΕΦίΜ – Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών
 22%

Social

Likes (2023)
ΚΕΦίΜ – Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών
 7,700
Greece average
 4,546
Global average
 27,107
Likes (2022)
ΚΕΦίΜ – Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών
 7,520
Likes (2021)
ΚΕΦίΜ – Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών
 7,160
Twitter
Followers (2022)
ΚΕΦίΜ – Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών
 2,545
Greece average
 13,268
Global average
 19,180
Followers (2021)
ΚΕΦίΜ – Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών
 2,509
Followers (2019)
ΚΕΦίΜ – Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών
 2,180
Subscribers (2023)
ΚΕΦίΜ – Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών
 2,020
Greece average
 690
Global average
 6,278
Subscribers (2022)
ΚΕΦίΜ – Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών
 1,870
Subscribers (2021)
ΚΕΦίΜ – Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών
 1,590
Followers (2023)
ΚΕΦίΜ – Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών
 406
Greece average
 1,460
Global average
 12,056
Followers (2022)
ΚΕΦίΜ – Κέντρο Φιλελεύθερων Μελετών
 339

Data notes

Last updated: 04/05/2023
Rating of data accuracy (find out more) : Authenticated
Data sources consulted: ETH CSS Organizations and Resources Page Partners, Information supplied by organisation, Organisation´s website
Have we got something wrong?: Contact us to update this record. There is more information in the database, you can download it here.