المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات

Arab Center for Research and Policy Studies ‒ ACRPS
Doha, Qatar

The Center was founded on the ideal that the social sciences and humanities have an invaluable role to play in Arab societal development. Specifically, the ACRPS was founded on the belief that social development is predicated on an awareness of the historical circumstances, culture and language of Arab societies.

Contact details

Website:
https://www.dohainstitute.org/en/Pages/index.aspx

Address:
Al-Tarfa Street, Wadi Al Banat, Al-Dayaen, Qatar, Qatar

Country:
Qatar

Sub-region:
Western Asia

Areas of focus

Organisation details

Business model
Non-profit
Institutional affiliations
Independent
Year founded
2010
Age (years)
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
 14
Qatar average
 17
Global average
 32
Founded by
Founders: N/A
Founder gender: N/A
Leadership
Leader(s) (2023): Azmi Bishara
Leader gender: Male
Leader(s) (2022): Azmi Bishara
Leader gender: Male
Leader(s) (2021): Azmi Bishara
Leader gender: Male
Staff size
2023
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
 43
Qatar average
 19
Global average
 66
2021
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
 52
% Female staff
2023
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
 28%
Qatar average
 13%
Global average
 50%
2021
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
 13%
% Female researchers
2021
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
 13%
Qatar average
 43%
Global average
 16%

Organisational performance

Publications
2022
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
 74
Qatar average
 50
Global average
 65
2020
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
 17

Social

Likes (2023)
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
 52,675
Qatar average
 69,522
Global average
 27,094
Likes (2021)
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
 18,867
Likes (2019)
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
 17,725
Twitter
Followers (2023)
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
 22,500
Qatar average
 22,500
Global average
 28,979
Followers (2022)
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
 12,604
Followers (2021)
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
 7,199
Subscribers (2023)
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
 30,100
Qatar average
 26,484
Global average
 6,305
Subscribers (2022)
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
 26,200
Subscribers (2021)
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
 22,200
Followers (2019)
المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات
 1,486
Qatar average
 1,486
Global average
 6,386

Data notes

Last updated: 08/05/2023
Rating of data accuracy (find out more) : Authenticated
Data sources consulted: Organisation´s website, Suggested by Multilateral Organisation experts
Have we got something wrong?: Contact us to update this record. There is more information in the database, you can download it here.