مركز البحرين للدِراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة “دِراسات”

Bahrain Center for Strategic, International & Energy Studies (Derasat) ‒ Desrat
Awali, Bahrain

Derasat is an independent think tank in the Kingdom of Bahrain established in 2009, that analyses and researches strategic developments on a national, regional and global scale that have relevance to Bahrain’s stability, prosperity and sustainability.

Contact details

Website:
https://www.derasat.org.bh/

Address:
Building 355, Road 96, Block 945, Awali, PO Box 39443

Country:
Bahrain

Sub-region:
Western Asia

Organisation details

Business model
Other
Institutional affiliations
Independent
Year founded
2010
Age (years)
مركز البحرين للدِراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة “دِراسات”
 13
Bahrain average
 17
Global average
 31
Founded by
Founders: N/A
Founder gender: N/A
Leadership
Leader(s) (2023): Dr. Abdulla bin Ahmed Al Khalifa
Leader gender: Male
Leader(s) (2022): N/A
Leader gender: N/A
Leader(s) (2021): Dr. Hamad Ebrahim Abdulla (Executive Director)
Leader gender: Male
Staff size
2021
مركز البحرين للدِراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة “دِراسات”
 40
Bahrain average
 40
Global average
 87
2020
مركز البحرين للدِراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة “دِراسات”
 40

Organisational performance

Publications
2022
مركز البحرين للدِراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة “دِراسات”
 10
Bahrain average
 6
Global average
 65
2020
مركز البحرين للدِراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة “دِراسات”
 24
2019
مركز البحرين للدِراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة “دِراسات”
 28

Social

Likes (2023)
مركز البحرين للدِراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة “دِراسات”
 199
Bahrain average
 199
Global average
 27,094
Likes (2022)
مركز البحرين للدِراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة “دِراسات”
 180
Likes (2021)
مركز البحرين للدِراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة “دِراسات”
 141
Twitter
Followers (2023)
مركز البحرين للدِراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة “دِراسات”
 1,169
Bahrain average
 37,791
Global average
 19,389
Followers (2022)
مركز البحرين للدِراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة “دِراسات”
 1,081
Followers (2021)
مركز البحرين للدِراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة “دِراسات”
 805
Followers (2023)
مركز البحرين للدِراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة “دِراسات”
 1,729
Bahrain average
 1,729
Global average
 12,007
Followers (2022)
مركز البحرين للدِراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة “دِراسات”
 1,324

Data notes

Last updated: 18/04/2023
Data sources consulted: Information supplied by organisation, Organisation´s website
Have we got something wrong?: Contact us to update this record. There is more information in the database, you can download it here.