საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი

Georgian Foundation for Strategic and International Studies ‒ GFSIS
Tbilisi, Georgia

The Georgian Foundation for Strategic and International Studies is an independent, non-profit policy think tank dedicated to helping improve public policy decision-making in Georgia through research and analysis, training of policymakers and policy analysts, and public education about the strategic issues, both domestic and international, facing Georgia and the Caucasus in the 21st century. The activities of the Foundation are aimed at promoting democracy and enhancing regional cooperation.

Contact details

Website:
www.gfsis.org

Address:
3a, Sh. Chitadze St., Tbilisi, Georgia, 0108

Country:
Georgia

Sub-region:
Western Asia

Organisation details

Business model
Non-profit
Institutional affiliations
Foundation , Independent
Year founded
1998
Age (years)
საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი
 26
Georgia average
 19
Global average
 32
Founded by
Founders: Alexander Rondeli
Founder gender: All male
Leadership
Leader(s) (2023): Kakha Gogolashvili
Leader gender: Female
Leader(s) (2022): N/A
Leader gender: N/A
Leader(s) (2021): Ekaterine Metreveli
Leader gender: Female
Staff size
2023
საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი
 23
Georgia average
 17
Global average
 66
2021
საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი
 33
2020
საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი
 33
% Female staff
2023
საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი
 39%
Georgia average
 60%
Global average
 50%
2021
საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი
 46%
2020
საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი
 46%
% Female researchers
2021
საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი
 15%
Georgia average
 27%
Global average
 16%
2020
საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი
 15%

Organisational performance

Publications
2022
საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი
 39
Georgia average
 25
Global average
 65
2020
საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი
 720

Social

Likes (2023)
საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი
 7,800
Georgia average
 9,923
Global average
 27,094
Likes (2022)
საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი
 7,889
Likes (2021)
საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი
 7,147
Twitter
Followers (2023)
საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი
 3,968
Georgia average
 3,677
Global average
 28,979
Followers (2022)
საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი
 3,464
Followers (2021)
საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი
 2,366
Subscribers (2023)
საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი
 1,110
Georgia average
 307
Global average
 6,305
Subscribers (2022)
საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი
 879
Subscribers (2021)
საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი
 379
Followers (2023)
საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი
 851
Georgia average
 851
Global average
 11,185
Followers (2022)
საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი
 310
Georgia average
 1,543
Global average
 16,662
Followers (2019)
საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი
 216

Data notes

Last updated: 08/05/2023
Data sources consulted: Information supplied by organisation, Organisation´s website
Have we got something wrong?: Contact us to update this record. There is more information in the database, you can download it here.